lip
20

Skąd to żelazo w wodzie

Może się to niektórym wydawać dziwne, ale żelazo to naturalny składnik wody. Mówi się, że to domieszka w wodzie naturalnej, czyli nie zanieczyszczenie, ale taki niepotrzebny, szczególnie w większych ilościach, pierwiastek. Z drugiej strony żelazo to jeden z pierwiastków ważnych dla naszego życia. Jego braki w organizmie są niezwykle niepokojące. Za to z wody staramy się go ze wszystkich sił pozbyć.

Żelazo i mangan w wodzieObecność żelaza jest skutkiem wietrzenia lub rozpuszczania niektórych skał. Częściowo może pochodzić z rozkładu substancji organicznych. Jak podają niektóre źródła, czasem stężenie żelaza może wzrastać podczas dłuższego czasu eksploatacji ujęcia wody, np. z powodu zmiany poziomu wód gruntowych, okresowych odwodnień.

Żelazo najczęściej występuje razem z manganem, ale w znacznie większych ilościach, co widać, bez użycia skomplikowanej aparatury analitycznej – najczęściej po kontakcie wody z powietrzem powstaje ciemny osad, w wyniku utleniania związków Fe (II) do Fe(III).

Żelazo powszechnie występuje w wodach podziemnych (stąd problemy użytkowników własnych studni), jako wodorowęglan lub siarczan żelaza (II). Tam, gdzie są tereny bagienne, warstwy torfu, żelazo może być w połączeniach organicznych, najczęściej z substancjami humusowymi.

W wodach powierzchniowych również żelazo jest obecne, lecz w znacznie mniejszych ilościach. Najczęściej to forma wodorotlenku żelaza (III) – Fe(OH)3, w połączeniach organicznych z substancjami organicznymi oraz jako fosforany żelaza (gdy woda została zanieczyszczona związkami fosforu).

Report This PostComments are closed.